Potvrde o kontroli kvaliteta

Za svoj kvalitet i rad nagradjeni smo na Novosadskom sajmu Zlatnom plaketom.

diploma

Naša kuhinja je pod stalnim sanitarnim nadzorom Sanitarne inspekcije opštine Čukarica, a pored toga imamo i sklopljen ugovor sa Centrom za ispitivanje namirnica, koji redovno uzrokuju hranu koja se sprema u kuhinji i vrše kontrolu osoblja i namirnica.

Garantujemo za kvalitet i svežinu namirnica koje se koriste u pripremi obroka. Namirnice su zdravstveno bezbedne i pravilno termički obradjene. Nabavka namirnica se vrši od proverenih i poznatih dobavljača (Metro, Idea, Tempo, Matijević, itd.) i sva roba je deklarisana. Fizički i termički postupci kojima se podvrgavaju namirnice u procesu pripreme obroka su u skladu sa kulinarskim preporukama i pravilima.

Obroci koji se pripremaju su higijenski ispravni, visoke su hranljive i biološke vrednosti, energetska vrednost svakog obroka je pažljivo isplanirana, obroci imaju u odgovarajći estetski izgled, i spremni su da se konzumiraju na odgovarajućoj temperaturi. Higijensko-tehnički kriterijumi su u potpunosti ispoštovani, kao i zaštita na radu.